Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Phước Hậu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 103 trang (1028 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Độc hạc (Vi Trang): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chiều tà trên thác đứng e hoài
Rau đỏ trước giông cánh tuyết khai.
Chẳng biết nơi đâu nên đậu nghỉ
Bao lần lui tới lại bay bay.

Ảnh đại diện

Sầu (Vi Trang): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tránh buồn, sầu tới rủ
Sầu tới, sự khó quên
Đêm ngồi lòng nóng thêm
Sáng ra tóc sương phủ.
Chưa qua mộng công tử
Lòng lữ thứ cảm hoài
Cao hiền xin hỏi thử
Đâu là chốn người say?

Ảnh đại diện

Vịnh tửu kỳ 1 (Uông Tuân): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cửu uẩn, Tùng lao hát khúc ca
vốn cầu thư giản sống hài hoà.
Người sau không rõ gương người trước
nước mất nhà tan chuyện xảy ra.

Ảnh đại diện

Yên đài (Uông Tuân): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Danh xưa đãi sĩ chiêu hiền
Đài cao đối diện thành Yên vẫn còn
Không người lên, tịch mịch buồn,
Xuân đi thu tới cỏ non xanh rờn.

Ảnh đại diện

Thính đàn Trầm Tương (Ung Dụ Chi): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Điếu Khuất Nguyên văn Giả Nghị buồn
Tình này đàn ngọc rắt reo buông.
Gió thu hoà điệu Trầm Tương khúc
Tiếng hận ngàn năm nước cuốn luôn.

Ảnh đại diện

Giang thượng văn viên (Ung Dụ Chi): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bờ phong ánh trăng tà
Vượn kêu kinh mộng dứt.
Buồn nhiều lòng dễ đứt
Không chờ tiếng thứ ba.

Ảnh đại diện

Dương liễu chi thọ bôi từ kỳ 16 (Tư Không Đồ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bến đò nắng ấm tơ ngừng bay
Thấy liễu nhớ đưa bác lúc này.
Thôi chẳng vạn lời sầu tiễn biệt
kẻo thành dây trói nắng chiều phai.

Ảnh đại diện

Tân tuế đối tả chân (Tư Không Đồ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sáu chục được xem bức hoạ mình
Đầu năm tuần rượu phải thơm lành.
Nửa đời thế lạnh do lừa dối
Ngàn mối hận câm bởi luỵ tình.
Thuốc đỏ lửa đun văn võ kém
Đầu đen tham phú chợ triều đình
Đau lòng suy sụp lười soi kính
Nghĩ tuổi thơ riêng nét khác xinh.

Ảnh đại diện

Tái hạ khúc kỳ 4 (Trương Trọng Tố): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cây Lũng sông thu nước chậm xuôi
Về đây lính thú lệ dòng rơi.
Quê hương vạn dặm không ai thấy
Sông nước bao giờ trấn đóng thôi?

Ảnh đại diện

Tái hạ khúc kỳ 1 (Trương Trọng Tố): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Dòng Liêu ba lượt thú Ngư Dương
Ngựa đỏ, kiếm hông, cung máng lưng.
Biết tiếng Hung Nô đành tự thuận
săn điêu bóng núi chiến trận ngưng.

Trang trong tổng số 103 trang (1028 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối