Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Phước Hậu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 103 trang (1028 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hồ già khúc (Vương Trinh Bạch): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tiếng kèn buồn dưới lũng
Trên lũng gió bấc reo.
Vầng trăng sương rơi rụng
Ải muôn dặm vắng teo.
Lệ lính thú cạn khô
Chưa nín khóc lính Hồ.
Lệnh cho Ban Định Viễn
Vào ải Ngọc đừng mơ.

Ảnh đại diện

Xuân nhật vịnh mai hoa (Vương Trinh Bạch): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tuyết trên mai tựa phấn bôi xoa
Đợi gió sớm xua bụi ngọc ngà.
Nếu quả có tình buồn bã nghĩ
Tuyết tan cùng lúc tiết xuân qua.

Ảnh đại diện

Hữu sở tư (Vương Trinh Bạch): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lúc sen nở trên nước
Tình cờ lại chia tay
Từ đó không gặp được
Đeo đuổi nổi đau dài.
Xuân tàn không mộng ước
Tin vui chuyển cùng ai
Dưới mái nhà thu vắng
Lặng ngâm Tiểu Tạ hoài.

Ảnh đại diện

Biệt Võng Xuyên biệt nghiệp (Vương Tấn): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trăng núi sớm mai còn
Gió rừng vẫn mát luôn
Ân cần lưu tình cảm
khiến người đi thêm buồn.

Ảnh đại diện

Bình nhung từ (Vương Nhai): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sao thu Thái Bạch giúp ra quân
Đêm bắt giặc nhanh sạch gió vần.
Trai tráng tháo gươm lưng chẳng kịp
Mừng rằng vương đạo hoá bình an.

Ảnh đại diện

Xuân giang khúc (Vương Nhai): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Quay chèo sông Việt xuân
Cùng nhau hái rau tần
Khi về không ngờ tối
Khỏi bến trăng theo chân.

Ảnh đại diện

Nam xá (Vương Duy): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đồi nam thuyền nhẹ lướt mau
Đồi bắc mênh mông khó đến.
Nhà người ngó trông từ bến
Xa xôi chẳng nhận ra nhau.

Ảnh đại diện

Đăng Biện Giác tự (Vương Duy): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đất hoang lối trúc xinh
Ngọn Liên ngoài Hoá Thành.
Qua song thấu Tam Sở
Chín sông chảy lình bình
Ngồi thiền trên cỏ mịn
Tâm đạo gởi mây lành
Tiếng Kinh thông reo rắt
Thoát đời đạt vô sinh.

Ảnh đại diện

Cung hoè mạch (Vương Duy): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cung Hoè nghiêng mát râm
Rêu lục mọc âm thầm.
Muốn quét cửa đón rước
E tăng núi viếng thăm.

Ảnh đại diện

Cân Trúc lĩnh (Vương Duy): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Khúc núi sáng đàn loan
như sóng nước biếc lan
Âm thầm ngăn cách lộ
Tiều phu chẳng rõ đàng.

Trang trong tổng số 103 trang (1028 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối