Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Lão bệnh (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Bệnh mình xâm nhiễm thuở niên hoa
Nương cậy rượu thơ sống phận già
Tóc bạc phải đâu lo nghĩ nước
Non xanh không dê chuyển dời nhà
Bến đông tàu chiến xông đầy khắp
Phương bắc kèn loe vọng xót xa
Dẹp giặc bao giờ reo chiến thắng
Nằm nghe người hát khải hoàn ca

Ảnh đại diện

Kim Luông dạ bạc (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Dương Ba cô gái hát bên sông
Đường nhỏ cây xanh bóng tối trùm
Quán rượu hỏi tìm đâu chẳng thấy
Khói lan nước lạnh bóng trăng lồng


Nguồn: Tùng Thiện Vương (đời và thơ), Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Ảnh đại diện

Nam khê (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Núi rậm băng ngang khe nước đầy
Mười hai năm trước ngựa dừng đây
Dòng khe dường biết đời thay đổi
Nước chảy sao nghe khác lắm thay


Nguồn: Nguyễn Phước Bảo Quyến, Tùng Thiện Vương - Đời và thơ, NXB Thuận Hoá, 2008
Ảnh đại diện

Kim tỉnh oán (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Mỹ nhân soi bóng giếng vàng
Thấy nơi đáy nước dung nhan phai tàn
Phòng không chẳng dám về nằm
Bóng ngô trăng chuyển sầu càng khó vơi


Nguồn: Tùng Thiện Vương - Đời và thơ, Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Ảnh đại diện

Hán cung từ (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Hoa sầu mấy đoá hẻm xuân dài
Hương phấn xe đâu phảng phất bay
Người đẹp chớ hờn ân sủng muộn
Cưng yêu, ghét bỏ cũng người này


Nguồn: Tùng Thiện Vương - Đời và thơ, Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Ảnh đại diện

Xuân khuê oán (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Bốn lầu lại thấy hạnh hoa bay
Lục thêm, vàng bớt, liễu xum xuê
Xuân này có phải cỏ tươi khắp
Vó ngựa đi đâu chẳng nhớ quê


Nguồn: Tùng Thiện Vương - Đời và thơ, Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Ảnh đại diện

Liễu (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Năm ngoái xuân tàn oanh trở về
Dáng thu tiều tuỵ ánh trăng hay
Gió xuân thổi xứ nào đêm trước
Càng gợi sầu trên mi sáng nay


Nguồn: Tùng Thiện Vương - Đời và thơ, Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Ảnh đại diện

Chiên đàn thụ (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Cây đàn hương rất tuyệt
Mùi thơm thật khác thường
Hận y tính cá biệt
Ngược gió mới nồng hương


Nguồn: Tùng Thiện Vương - Đời và thơ, Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Ảnh đại diện

Cổ ý (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Nhà chàng ở phía nam sông
Bắc sông nhà thiếp khó lòng gì đâu
Cây lau còn bắc được cầu
Thế mà chẳng được thấy nhau dễ dàng


Nguồn: Tùng Thiện Vương - Đời và thơ, Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Ảnh đại diện

Biệt lão hữu (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Ly biệt chẳng xa, gần
Tuổi già buồn khó ngăn
Muốn đi đầu ngoảnh lại
Đồng tối giá băng tăng


Nguồn: Tùng Thiện Vương - Đời và thơ, Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]