Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Như Thiệp. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Dữ Dương Đình Ngô đài biệt (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Nguyễn Như Thiệp, Nguyễn Văn Đề

Xuân dậy dòng Hồng sóng tháng ba,
Ngờ đâu vĩnh biệt lúc đi ra.
Một đêm gặp bạn bàn về quận,
Muôn dặm xui ai chạnh nhớ nhà.
Lúc bệnh đa mang cần có rượu
Chỗ tình khôn xiết, khá không thơ.
Sông Lân ngày trước cùng vui vẻ
Nào biết non Hôi bóng xế tà.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Ảnh đại diện

Quá Thuý Ái điếu Tiền Trạch phu nhân (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Nguyễn Như Thiệp, Nguyễn Văn Đề

Má hồng cũng một kiếp như ai,
Thuý Ái còn thơm để lại đời.
Mặt đất sụt sùi dòng nước chảy
Chân trời lạnh lẽo đám mây vùi
Được thua đã chán tuồng mơ mộng,
Thương tiếc xui chi phận thiệt thòi
Nhớ chuyện nghìn xưa than một tiếng
Gió đâu đôi bãi thốc ngoài mui!


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]