Hôm nay trong dạ bồn chồn
Phải chăng đêm hạ làm hồn tôi say?
Hương thơm phảng phất đâu đây
Tràn qua khung cửa ngập đầy phòng tôi
Giờ này Mẹ đã ngủ rồi
Nếu như chàng tới - tim ơi - làm gì?


Nguồn: Miền ký ức trong ai? (thơ), Nguyễn Minh Châu, NXB Văn học, 2010