Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Hoàng Diệu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tuyệt mệnh thi (Nguyễn Hữu Huân): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Diệu

Vó ngựa vẫy vùng trả nợ vương
Lâm nguy đành bại chốn sa trường
Tiết nghĩa còn đây cùng vũ trụ
Hơn thua há luận với anh hùng
Kinh hoàng bạt vía quân Hồ lỗ
Trung nghĩa không hàng rạng tướng quân
Dòng nước Tho Thuỷ pha máu đỏ
Ngọn gió Cồn Rồng đượm trầm luân

Ảnh đại diện

Điếu Phan Thanh Giản (Nguyễn Đình Chiểu): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Diệu

Ba triều trung hiếu bậc hiền lương
Chở che bách tính lúc phong sương
Long Hồ uổng phụ đời học giả
Phụng Các không đành chốn quan trường
Thanh liêm Phú Bật, đời gian khổ
Trung nghĩa Trương Tuần, chết chẳng vương
Sáu tỉnh có trời soi xét thấy
Thiên cổ ngàn năm há thành thần.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]