Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Hoàng Anh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Tái hạ khúc kỳ 1 (Lệnh Hồ Sở): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Áo đầy tuyết, râu đầy băng phủ
Sáng theo Phi Tướng đánh Thiền Vu
Ý chí ngày thường đi đâu cả
Cầm thư nhà đọc, khóc tu tu

Ảnh đại diện

Xuất tái kỳ 1 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Trăng Tần vẫn sáng ải Hán quan
Người đi chinh chiến chưa khải hoàn
Ví giả Long Thành còn Phi Tướng
Ngựa Hồ đâu dễ vượt Âm San

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]