Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Hoàng Anh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Như mộng lệnh kỳ 1 (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Còn nhớ buổi chơi đình bên suối
Quá chén say, lối cũ quên rồi
Thuyền ta xuôi mái lạc trôi
Đầm sen gương nước mây trời thong dong
Chậm chân bước, chiều đi vào tối
Nhanh tay chèo, ta phải về thôi
Băng băng rẽ nước khơi ngòi
Đàn cò nghe động, bỏ mồi vội bay

Ảnh đại diện

Như mộng lệnh kỳ 2 (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Ngủ vùi chẳng tỉnh cơn say
Hôm qua mưa xéo gió giày cả đêm
Hỏi nàng thị nữ cuốn rèm:
“Hải Đường ngoài đó, nhìn xem thế nào?”
Nàng rằng: “Hoa chẳng làm sao
Tô muôn sắc thắm, khoe bao vẻ hồng”
Nghĩ thầm: “Liệu có chắc không?
Giờ này trổ lá phai bông đâu còn!”

Ảnh đại diện

Như mộng lệnh kỳ 3 (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Bên song ta vẫn ngẩn ngơ ngồi
Một mình với chiếc bóng mà thôi
Đèn tắt, bóng cũng đi đâu mất
Chỉ còn ta vẫn mãi đơn côi

Ảnh đại diện

Tái hạ khúc kỳ 1 (Lệnh Hồ Sở): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Áo đầy tuyết, râu đầy băng phủ
Sáng theo Phi Tướng đánh Thiền Vu
Ý chí ngày thường đi đâu cả
Cầm thư nhà đọc, khóc tu tu

Ảnh đại diện

Xuất tái kỳ 1 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Trăng Tần vẫn sáng ải Hán quan
Người đi chinh chiến chưa khải hoàn
Ví giả Long Thành còn Phi Tướng
Ngựa Hồ đâu dễ vượt Âm San

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]