Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Hồng Quý. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lục y 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Nguyễn Hồng Quý

Lụa xanh may áo người thương
Người nay đã khuất chỉ còn áo thôi
Quên sao bóng dáng xa vời
Bi thương kiếp kiếp đời đời vấn vương.

Ảnh đại diện

Yến yến 4 (Khổng Tử): Bản dịch của Nguyễn Hồng Quý

Nàng là tri kỷ nhân gian
tấm lòng thanh bạch ai mang thấu cho
Biết nàng nhu thuận khéo lo
Tấm thân thục đức gửi cho mai này
Mai sau ai nhớ người xưa
Đem lời son sắt tiễn đưa một người

Ảnh đại diện

Yến yến 3 (Khổng Tử): Bản dịch của Nguyễn Hồng Quý

Kìa con chim én bay đi
Tiếng kêu xao xác chở đầy thê lương
Này người đã bước sang sông
Trời Nam một dải tiễn nàng ra đi
Nhìn theo bóng dáng xa xôi
Nào ai hay biết lòng người nát tan

Ảnh đại diện

Yến yến 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Nguyễn Hồng Quý

Kìa con chim én bay qua
Chao lên lượn xuống biết nhà nơi đâu
Này người cất bước đêm thâu
Sao người đi mãi chẳng sầu nhớ ta
Người nay cất bước đi xa
Lệ trào khoé mắt người đà chia ly.

Ảnh đại diện

Yến yến 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Nguyễn Hồng Quý

Kìa con chim én bay qua
Cánh chim chấp chới như là chao nghiêng
Này người đã bước sang sông
Một mình ta đứng ngóng trông theo người
Buồn sao bóng dáng xa vời
Lệ tuôn khoé mắt như trời đổ mưa.

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]