Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Duy. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đề Gia Lâm tự (Trần Quang Triều): Bản dịch của Nguyễn Duy

Lòng danh lợi nguội lâu rồi
Bước chân thanh thản dạo nơi cửa thiền
Hoa xuân mỏng mảnh trước hiên
Tiếng ve rừng vắng vang miền lá xanh
Tạnh mưa càng biếc thiên thanh
Ao trong trăng toả mát quảnh núi đồi
Khách đi sư chẳng nói lời
Đất thơm ngát cả một trời hoa thông.

Ảnh đại diện

Dục Thuý sơn (Trương Hán Siêu): Bản dịch của Nguyễn Duy

Núi xanh xanh mượt xanh mà
Người đi chơi tận phương xa chưa về
Sáng ngời bóng tháp lòng khe
Cửa hang đá mở lập loè trên cao
Mặc đời trôi nổi nơi nao
Mới hay rằng cái danh nào hư danh
Ngũ hồ trời đất rộng thênh
Lại về câu chỗ đá ghềnh khi xưa.

Ảnh đại diện

Nhập tục luyến thanh sơn (Pháp Loa thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Duy

Nước thu in bóng núi gầy
Đỉnh cao chót vót gió lay ánh tà
Ngước nhìn mây núi bao la
Con đường phía trước bỗng xa nghìn trùng.

Ảnh đại diện

Kệ vân (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Nguyễn Duy

Sống đời vui đạo tuỳ duyên
Đói thì ăn mệt ngủ liền sá chi
Nhà ta châu báu thiếu gì
Vô tâm với cảnh biết khi nào thiền.

Ảnh đại diện

Độc “Đại tuệ ngữ lục” hữu cảm kỳ 2 (Trần Thánh Tông): Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Mắt không sắc, tai không thanh
Cái tâm tư hoá nên thành đó thôi
Sắc thanh không ở đầu môi
Vô thường vô ngã một đời hư vô.

Ảnh đại diện

Độc “Đại tuệ ngữ lục” hữu cảm kỳ 1 (Trần Thánh Tông): Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Công phu tu đạo nửa đời
Tham thiền mấy thuở mồ hôi toát đầm
Bỗng mai nhận diện mẫu thân
Khuôn trăng chỉ có nửa phần nguyên sinh

Ảnh đại diện

Ngẫu tác (I) (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Nguyễn Duy

Giữa nhà ngay ngắn ngồi yên
Thanh nhàn ngắm khói trên triền Côn Luân
Mỏi thần ắt tự tắt tâm
Thì thiền với niệm đâu cần làm chi.

Ảnh đại diện

Thị tịch (Tịnh Giới thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Lòng trong vắt, tiết thu lai
Ngắm trăng thi sĩ đua tài vịnh ngâm
Nực cười kẻ ngộ thiền nhân
Đem lời võ vẽ truyền tâm cho người.

Ảnh đại diện

Tâm (Thường Chiếu thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Tấm thân chìm nổi trần ai
Tâm là kho báu Như Lai giữa đời
Ánh tâm toả sáng nơi nơi
Đi tìm tâm chỉ xa khơi mịt mờ.

Ảnh đại diện

Tầm hưởng (Minh Trí thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Gió cành tùng trăng đầy sông
Như không có bóng như không có hình
Sắc thân như thể duyên sinh
Như tìm tiếng vọng vô thanh giữa trời.

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối