Ngày này năm ngoái ghé qua
Má hồng cùng với đào khoe ánh hồng
Nay người đâu thấy mà trông
Để đào cười với gió đông một mình