Dưới đây là các bài dịch của Nguyênw phước Hậu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thiếp bạc mệnh (Lư Nhữ Bật): Bản dịch của Nguyênw phước Hậu

Số không ơn chúa hết mê say
Nhớ lại vui xưa hận mãi dài.
Hoa đẹp sáng mùa xuân thuở trước
Quạt tròn tiễn gió thu hôm nay.
Tấm lòng gần bạc tiền mua phú
Tin tức vắng đường phủ bụi bay.
Nhàn tựa lan can ôn chuyện cũ
Chiều xuân bao lượt khóc hồng phai.

Ảnh đại diện

Sở cung oán kỳ 1 (Hứa Hồn): Bản dịch của Nguyênw phước Hậu

Mười hai ngọn núi hoa khoe màu
Cung Sở,Dương Đài đối diện nhau.
Eo nhỏ múa vua say ngất ngưởng
Binh Tần mới sáng tự trời vào.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]