Dưới đây là các bài dịch của Nguyên An. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Giang vũ vọng hoa (Thôi Đồ): Bản dịch của Nguyên An

Mưa xuân rơi sông tràn những nước
Thoảng hương mai níu bước khách qua
Lánh Tần nên phải tạm xa
Mỗi khi hoa nở nhớ nhà xiết bao

Ảnh đại diện

Quy nhạn (Tiền Khởi): Bản dịch của Nguyên An

Bởi dưới trăng ai khảy sầu oán khúc
Xé lòng đau nhạn thúc cánh lên đường
Đôi bờ rêu phủ Tiêu Tương
Nước xanh cát sáng tiếc dường cũng đi

Ảnh đại diện

Mộ xuân quy cố sơn thảo đường (Tiền Khởi): Bản dịch của Nguyên An

Xuân đi khe vắng chim anh
Hoa mơ rụng trắng, trơ cành mộc lan
Song thương trúc khuất non ngàn
Vẫn xanh chưa đổi sắc tàn đợi ta

Ảnh đại diện

Mộ xuân tống nhân (Vô Muộn tăng): Bản dịch của Nguyên An

Quán khách vin cành nghe liễu nặng
Khói nước sông mờ cỏ rậm thay
Chim quyên không hiểu lòng đưa tiễn
Than chi hoa rụng khóc cảnh này

Ảnh đại diện

Anh Vũ châu tức sự (Thôi Đồ): Bản dịch của Nguyên An

Cảnh xuân ngắm mãi lòng phiền muộn
Anh Vũ buổi về dạ sầu côi
Mạnh Đức bất dung người cao ngạo
Buộc lòng Hoàng Tổ tiễn hiền tôi.
Xứ Yên nghe nhạn rời cồn vắng
Biết sông phía Thục nước đến nơi
Hỏi ai dẫn gió xuôi chiều sóng
Đưa cánh buồm xa trở lại bờ.

Ảnh đại diện

Lời vĩnh biệt (Guillaume Apollinaire): Bản dịch của Nguyên An

Nhành hoa thạch thảo anh vừa hái
Em ơi mùa thu chết trên tay
Đường đời chúng ta không gặp lại
Thạch thảo thời gian hương ngát bay
Anh vẫn chờ em, em có hay

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]