Khi người ta xa nhau,
Cầm tay nhau trìu mến,
Giọt lệ buồn rơi mau,
Nhớ thương vô bờ bến.

Chúng mình không khóc đâu,
Chẳng để lòng đốt lửa
Buồn thương và lệ ứa
Dành cho ngày gặp nhau.