Dưới đây là các bài dịch của Ngocna. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Ngocna

Trăm năm mới gặp khó rời xa.
Cuối xuân gió thoảng rụng trăm hoa
Nhả hết tơ lòng tằm gục chết
Đứt ruột tàn tâm nến lệ nhoà.
Sáng sớm soi gương buồn tóc rối
Đêm buồn thơ vịnh bóng trăng tà
Non Bồng muốn tới xa không nhỉ?
Chim xanh có ghé hỏi dùm ta.

Ảnh đại diện

Vô đề (Tống Giang): Bản dịch của Ngocna

Ta từ nhỏ sôi kinh nấu sử
Ta lớn lên Tôn Tử hơn người
Chốn rừng sâu mãnh hổ ta ngồi
Mài nanh giấu vuốt chờ thời.

Lũ khốn thích chữ tù trên mặt
Thẳng Giang Châu biệt xứ lưu câu
Bao giờ trả được thù xưa ấy
Thì nước Tầm Dương máu đỏ ngầu

Ảnh đại diện

Lương Châu từ kỳ 1 (Vương Hàn): Bản dịch của Ngocna

Rượu ngon sóng sánh chung vàng
Ta chưa kịp uống nghe đàn ngựa phi
Sa trường tuý luý hề chi
Ngàn xưa chiến trận mấy khi trở về.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]