Dưới đây là các bài dịch của Ngoc phuong kieu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lâm hình thời tác kỳ 2 (Nguyễn Duy Hiệu): Bản dịch của Ngoc phuong kieu

Cần Vương Nam Bắc nguyện một lòng
Cứu giúp đường kia nạn chẳng thông
Muôn thuở lẽ thường không Nguỵ Tháo
Trăm năm tâm sự chỉ Quan Công
Non sông vốn dĩ thư trời định
Đất buồn cây cỏ gặp vận cùng.
Gửi lời nhắn kẻ đời chìm nổi
Chớ đem thành bại luận anh hùng

Ảnh đại diện

Lâm hình thời tác kỳ 1 (Nguyễn Duy Hiệu): Bản dịch của Ngoc phuong kieu

Á Âu ai chẳng biết khó so
Việc đã xong rồi cố làm cho...
Nếu bọn gian tà không nối giáo
Há gậy người trung khó đắn đo
Dễ mấy thông già trơ núi lạnh
Lấy gì gậy mộc chống nhà to
Lòng son trung nghĩa phò vua trước
Trung thu trăng sáng với nhà nho

Ảnh đại diện

Lạng Châu vãn cảnh (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Ngoc phuong kieu

Chùa cổ lạnh lẽo khói thu ẩn
Thuyền câu hiu quạnh điểm chuông này
Nước trong, núi lặng âu bay mất
Gió dừng, mây nhàn, lá đỏ cây.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]