Dưới đây là các bài dịch của Ngô Văn Chương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Cổ ý (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Ngô Văn Chương

Nhà chàng ở phía sông nam
Phía bắc nhà thiếp ai làm dở dang
Thuyền lau có thể sang ngang
Hai ta không được dễ dàng gặp nhau


Nguồn: Phân tích những khuynh hướng tình cảm đạo lý xã hội trong thi ca Tùng Thiện Vương, Ngô Văn Chương, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, 1973
Ảnh đại diện

Sơn cư tảo khởi (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Ngô Văn Chương

Gió thổi tùng reo tỉnh giấc mơ
Màu cây ánh núi hiện lờ mờ
Ôm đàn, dậy sớm thung dung gảy
Chim núi tai nghe tiếng sởn sơ

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]