Dưới đây là các bài dịch của Ngô Thiên Phát. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bạch đầu ngâm (Trác Văn Quân): Bản dịch của Ngô Thiên Phát

Trắng như tuyết trên núi,
Sáng như trăng giữa mây.
Lòng chàng đã hai ý,
Tình thiếp dứt từ đây.
Nay nâng chén sum vầy,
Mai tiễn nhau bến sông.
Lững thững trên dòng nước,
Nước xuôi ngược đông tây.

Buồn rầu cứ buồn rầu,
Lấy nhau chớ âu sầu.
Nguyện một lòng chung thuỷ,
Bên nhau đến bạc đầu.
Thon thon chiếc cần câu,
Cong cong đuôi cá quẫy.
Ý chí nam nhi trọng,
Sao vì tiền thay lòng.

Ảnh đại diện

Thất bộ thi (Tào Thực): Bản dịch của Ngô Thiên Phát

Nấu đậu để làm canh
Lọc đậu nước ngọt thanh
Đốt lửa thì lấy cành
Đậu khóc: “Nồi nóng hanh!”
Vốn một gốc đồng sanh
Đốt nhau sao chóng vánh!

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]