Thê lương quán trọ khách buồn tê,
Ngô đồng trút lá báo thu về.
Bên song trắng xoá dòng sông lặng,
Mép gối xanh mờ cát biển xa.
Nhung nhớ, đèn tàn lay án độc,
Mơ màng, sáo vọng giục canh ba.
Kìa đâu vắng khúc sầu ly biệt,
Giấc mộng chìm trong khói sóng nhoà.