Dưới đây là các bài dịch của Ngô Bách Bộ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đông Cứu sơn (Lê Quý Đôn): Bản dịch của Ngô Bách Bộ

Núi cao một ngọn, các đồi vây
Sông uốn đai vàng, nước cuốn xoay
Đá dựng, suối reo không khách đến
Hoa chào, trúc gọi có tăng hay
Cây hồng bên tháp mây qua tỏ
Cành ngọc ngang khe cỏ lấp dày
Đây đất vui chơi vua chúa cũ
Phong quang vẫn giữ đến ngày nay

Ảnh đại diện

Đa vũ cảm tác (Phạm Nguyễn Du): Bản dịch của Ngô Bách Bộ

Đến Phú Xuân vừa buổi cuối thu
Mưa tuôn rả rích ý như sầu?
Quán gầy, trại lính nhìn ngao ngán
Dân đói, đường quan chết dãi dầu!
Mang dép sợ lầy, thôi đến ruộng
Ngâm thơ muốn tĩnh phải lên lầu
Khá thương hang lạnh xuân về muộn
Trời đất sinh người có ý ru!


Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX, NXB Văn học, 1978

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]