Dưới đây là các bài dịch của Mito. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thu tịch (Đỗ Mục): Bản dịch của Mito ^^

Ánh thu nến bạc lạnh bình phong
Quạt lụa xua xua đóm lòng vòng
Nền trời màu đêm như nước mát
Ngưu, Chức đùa vui lặng lẽ trông.

Ảnh đại diện

Tích xuân (Đỗ Mục): Bản dịch của Mito

Hoa nở rồi hoa tàn
Tiết trời lặng lẽ qua
Chẳng thể giữ xuân lại
Càng khó trụ tuổi xanh
Tùng non bướm đã vãn
Ngọn liễu ve ca đùa
Nơi nao, cảnh xuân tới ?
Khắp núi, đỗ quyên buồn.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]