Áo bay một bóng đứng bên sông
Lát đát màu thu gợi cảm lòng
Nhạn kéo từng bầy qua phố lạ
Khách trần tình lạc lõng mênh mông
Ðầu khê cửa phật lá vàng nhuộm
Ngõ trúc nhà ai khói quyện xông
Chiều xuống có ai dừng ngắm cảnh
Mây lam lúa gợn gió trên đồng...