Dưới đây là các bài dịch của Minh Ngọc. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hồi hương ngẫu thư kỳ 1 (Hạ Tri Chương): Bản dịch của Hàn Minh Ngọc

Khi đi trẻ, lúc về già
Giọng quê không đổi, tóc đà khác bao
Trẻ con gặp lạ không chào
Cười hỏi: "khách ở nơi nào lại chơi"?

Ảnh đại diện

“Tim ta ơi, chúng mình sẽ quên chàng” (Emily Dickinson): Bản dịch của Minh Ngọc

Tim ơi... ta hãy quên chàng!
Đôi ta: thà chết, không hàng, đêm nay!
Ngươi quên hơi ấm chàng say
Ta quên nét sáng chàng đầy mắt môi

Nè, khi ngươi đã quên rồi
Nhắc ta phải gắng, không thôi - nhưng mà
Nhanh lên! ta chỉ sợ là...
Lúc ngươi trì trệ, lỡ... ta nhớ chàng...

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]