Hoa hoa lá lá rụng tơi bời,
Mong mỏi đêm ngày chẳng thấy ai!
Nát ruột vì ai cho nát ruột,
Hai hàng dào dạt lệ luôn rơi!

Ai ơi có thấu tấm lòng ta?
Tri kỷ cùng ai chuyện đó mà!
Dì gió nhờ dì mau quét sạch,
Để ta than thở với Hằng Nga!

Ôm đàn thơ thẩn dạo lên lầu,
Trăng tỏ lầu cao ánh một mầu;
Một khúc tương tư đàn chửa hết,
Đứt dây chan chứa rội hàng châu.

Sông Tương sâu thế chửa là sâu,
Một khúc tương tư mấy dịp cầu;
Ngán nỗi sông sâu còn thấy đáy,
Tương tư nào biết đáy là đâu?

Uống nước sông Tương nước vẫn đầy,
Chàng trông bên ấy thiếp bên này;
Xa xôi chẳng được cùng xum họp,
Biết ngỏ cùng ai nỗi đắng cay!

Tìm chàng trong mộng thấy chàng đâu,
Yêu nhau còn thiếu chết vì nhau;
Hai chữ tương tư là thế đó,
Tương tư chín khúc ruột tắm đau!

Ngắn dài ai buộc mối tương tư,
Từ thuở tương tư khổ đến giờ;
Ví biết bây giờ như thế nhỉ,
Thà đừng dan díu những ngày xưa.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 122, tháng 10-1927