Dưới đây là các bài dịch của Mai Chưởng Đức. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thu dạ độc khởi (Phan Thanh Giản): Bản dịch của Mai Chưởng Đức

Tháng tám còn nồng nực,
Đồng ruộng khô ráo hoài.
Khí tiết hằng năm khác,
Trăng sao mở vận vui.
Nửa đêm một mình dậy,
Ngửa cổ trông lên trời.
Mây đen thường lởn vởn,
Mưa gió e chưa thôi.

Ảnh đại diện

Quá Côn Lôn (Phan Thanh Giản): Bản dịch của Mai Chưởng Đức

Côn Lôn nghe nói tự lâu,
Con thuyền cô độc buổi đầu lướt qua.
Trông vời biển rộng bao la,
Non xanh gửi tấm lòng ta những ngày.
Muông gà trong khoảng rừng cây,
Thế gian ngăn cách, khói mây chập chùng.
Hỡi người hồ hải mông lung,
Có tương quan với non sông thế nào?

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]