Dưới đây là các bài dịch của Lee Hùng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đăng Lạc Du nguyên (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lee Hùng

Xế chiều lòng nao nao
Dong xe lên đất cổ
Nắng tà đẹp vô cùng
Chỉ tiếc hoàng hôn gần

Ảnh đại diện

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lee Hùng

Gặp đã khó chia thời khó hơn
Hơi xuân chưa ấm hoa nhanh tàn
Tằm xuân tới chết tơ đành dứt
Nến cháy thành tro lệ cạn nhoà
Sáng sớm soi gương sầu tóc úa
Vịnh đêm chợt thấy ánh trăng hàn
Bồng lai chốn ở nơi kia đó
Xin gửi chim xanh hỏi thăm giùm

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]