Ngụ tại Trường An!
Dế thu miệng giếng gáy ran,
Sương rơi bao lớp âm hàn chiếu tre.
Đèn mờ, ruột thắt gan se,
Vén màn trăng ló e dè thầm than...
_ Mỹ nhân!
“...Hoa cách mấy ngàn tầng mây!”
Ngước lên trông trời tây biên biếc,
Cúi xuống nhìn sóng nước mông lung.
Hồn bay trời rộng hãi hùng,
Mộng hồn khó đến ngàn trùng... quan san,
Nhớ nhau đau đáu!
Hiu hắt tim gan!