Dưới đây là các bài dịch của Lỗ Công. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Vấn ngư giả (Nguyễn Bỉnh Khiêm): Bản dịch của Lỗ Công

Trên hồ ai dạo thuyền câu,
Nón tơi ngang dọc giữa bầu càn khôn.
Chim âu làm bạn bên cồn,
Sông thu nước cuối, vược ngon mỡ đầy.
Sáo chiều theo gió nhàn bay,
Buồm khuya chở bóng trăng say cùng vè.
Đào Nguyên chuyện cõ còn kia,
Hưng vong Tần Tấn, thị phi lọ bàn.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Ảnh đại diện

Hữu sở cảm (Phạm Đình Hổ): Bản dịch của Lộ Công

Trường An cô gái nhỏ
Tay xinh bện tóc dài
Phòng khuê nào biết khổ
Quét cánh hoa rụng coi

Trường An cô gái nhỏ
Trăng mới: đôi mày cong
Đứng trước gió quên lạnh
Vì yêu mai trăng bông

Trường An cô gái nhỏ
Bên hoa đứng tựa giàn
Ôm đàn cười chẳng gảy
Những ngại lọt tay chàng


Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX, NXB Văn học, 1978.
Ảnh đại diện

Thu châm (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Lỗ Công

Trăng khuya chầy vải nện sương,
Vẳng đưa khắp nẻo phố phường Trường An.
Chắc gì thấu tới ải quan,
Sứ Hoa xúi động can tràng nhớ thu.

Ảnh đại diện

Tảo triều Trung Hoà điện tứ nội, độc chiến thủ tấu nghị cung ký (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Lỗ Công

Canh năm còn đượm sương đêm,
Tiếng gà gáy rộn vang đền Thượng dương.
Bệ rồng xếp dẫy kiếm vàng,
Các thần áo mũ hàng hàng trang nghiêm.
Thánh hoàng sách lược phán truyền,
Việc biên, việc nước dụ ban rạch ròi.
Ấy ai hiền tướng họ Bùi,
Chăm dân lo nước giúp tài vua ta.

Ảnh đại diện

Ân thái sư Tỉ Can chi mộ (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Lỗ Công

Ngôi Ân chẳng nỡ thấy suy đồi,
Tiết sáng lòng trung nhật nguyệt soi.
Cuồng ẩn lấy ai lo đất nước,
Can ngăn há phụ nghĩa vua tôi.
Người nhân tâm khảm chưa tàn hại,
Phương bá binh nhung hẳn xếp vùi.
Di tích thánh hiền xưa bặt vắng,
Bia thơm xóm quạnh vẫn không phai.

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]