Dưới đây là các bài dịch của Lưu Hồng Sơn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Vịnh nguyệt (Jingak Hyesim): Bản dịch của Lưu Hồng Sơn

Mây che, ánh sáng tắt,
Nước cạn, bóng hình không.
Đằng tây lặn, chớ lạ,
Mai lại mọc đằng đông.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Ảnh đại diện

Huệ trà kiêm trình giải đáp chi (Jingak Hyesim): Bản dịch của Lưu Hồng Sơn

Ngồi lâu mệt mỏi mãi đêm dài,
Nấu trà, cảm tạ tấm lòng ai.
Một chén xua tan trời u ám,
Lâng lâng thôi bận đó cùng đây.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]