Võ võ văn văn khoác cẩm bào
Mình ta thiên tử độc gian lao
Rượu hồng ba chén dân trào máu
Một ấm trà xanh nước nấu cao
Than khóc trăm dân ta khóc mãi
Vang xa tiếng hát hát càng cao
Chiến tranh mấy độ giờ yên ắng
Hạnh phúc sau này biết trọn trao