Dưới đây là các bài dịch của Lương An. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (44 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]

Ảnh đại diện

Biệt lão hữu (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Biệt ly, chẳng kể xa gần
Tuổi già đã đến, khó ngăn nổi sầu
Sắp đi lại ngoảnh nhìn nhau
Nghe chiều rét ngấm thêm vào vùng sông


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, NXB Thuận Hoá, 1994
Ảnh đại diện

Sơn cư tảo khởi (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Giường gió thông đầy, mộng sớm êm
Màu cây ánh núi mập mờ chen
Khách về ẩn dậy ôm đàn gảy
Nghe giọng đầu chim núi hót lên

Ảnh đại diện

Cổ ý (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Nhà em ở phía bắc sông
Nhà anh chỉ ở cách dòng, phía nam
Một cành lau đủ đưa sang
Mà đây với đó khôn đàng gặp nhau

Ảnh đại diện

Thuỵ khởi (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Dậy ngồi lúc trống điểm canh
Vắng im mọi nghĩ nhớ ngầm lắng vơi
Mùi hương bàn Phật chưa phai
Đầy sân tiếng lá thu rơi vang vào

Trang trong tổng số 5 trang (44 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]