Dưới đây là các bài dịch của Lê quân Nhân Phủ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề Tào Tháo chi mộ (Bùi Văn Dị): Bản dịch của Lê quân Nhân Phủ

Thăm thẳm sông Chương cỏ rợp đường,
Lâu đài ca múa thảy vu hoang.
Tam phân sự nghiệp trơ màu đất,
Bảy chục nghi phần dãi bóng dương.
Xơ xác đậu đồng tài tử lệ,
Úa hoa tàn nội mỹ nhân hương.
Còn trơ mảnh ngói đền Đồng Tước,
Mài mực lâm li biết hận trường.

Ảnh đại diện

Đề hoàng cúc (Bùi Văn Dị): Bản dịch của Lê quân Nhân Phủ

Nghiền vụn vàng thu dệt cồn ba
May thành áo ngự tiến vua cha
Từ xưa chính sắc vang thiên hạ
Nào ngại hàn hương muộn tuế hoa,
Bóng lướt quanh thềm sao muốn lặn
Lá um kế vách nguyệt thêm tà
Xa xa thượng uyển hương còn thoảng
Chợt nhớ u lan bến nước sa...

Ảnh đại diện

Đề Hoàng Hạc lâu (Bùi Văn Dị): Bản dịch của Lê quân Nhân Phủ

Lầu bến trông ra thẳm bụi trần,
Hương bay phảng phất thoát tựa thần.
Hạc vàng mây trắng ngàn năm cũ,
Sóng biếc cây xanh một giải xuân.
Tiễn khách tiên ông qua mấy buổi?
Trước ta, thi lão tới bao lần.
Nghẹn ngào thương đến mồ anh vũ,
Hận phú nhờ ai viếng cố nhân.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]