Dưới đây là các bài dịch của Lê Xuân Mai. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Long Trung (Tô Thức): Bản dịch của Lê Xuân Mai

Nhớ Khổng Minh về coi đất Thục
Dân miền tây mến phục ngàn năm
Hôm nay làng cũ về thăm
Buông chân Thục khách dạ thầm nhớ thương
Ai ngờ chốn Tương Dương đồng vắng
Mà xuất thân vạn thặng quân sư
Núi sâu tượng cũ còn ghi
Khôi ngô tướng mạo uy nghi vẻ rồng
Rồng uốn khúc, non hùng nước biếc
Rồng bay đi, hố vực cũng rời
Chỉ còn di tích chơi vơi
Khiến cho du khách bao người lệ sa


Nguồn: Khổng Minh, NXB Đà Nẵng, 2004
Ảnh đại diện

Bạch cưu thiên (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Lê Xuân Mai

Chập chờn câu trắng một màu
Hót gù rộn rã, xạc xào lượn bay
Nhớ vua công đức cao dày
Chim bay về họp đông đầy sân vua
Tin lành chim trắng tới đưa
Toàn thân sắc trắng lông tơ sáng ngời
Trước sân bay lượn vô tư
Như là bồi đáp lòng từ trời cao
Tai nghe ríu rít chim kêu
Đơn, Hoàng, hai huyệt không lơi lúc nào
Ta vui ân huệ vua trao
Rung lông, vỗ cánh lao xao bay vòng
Ánh đào còn nhuộm tường đông
Sông hồ cá lội vẫy vùng một phương
Giữ gìn chút huệ vua ban
Giữ gìn thân mọn bảo toàn quốc gia
Đánh roi ngựa tứ cho ta
Để ta rong ruổi gần xa tung hoành
Cùng vua du ngoạn vòng quanh
Đạo vui năm tháng, cơ hàn chẳng lo
Giữ lòng thanh tịnh hư vô
Chí ta đằm thắm như hồ chẳng vơi
Đàn cầm, đàn sắt gảy chơi
Xuề xoà phóng túng tự vui một mình
Lên đài cao vút mây xanh
Ngao du khắp cõi thái thanh thoả lòng
Vịn rồng, dựa phượng thung dung
Tự trông, thân nổi lâng lâng nhẹ nhàng


Nguồn: Khổng Minh, NXB Đà Nẵng, 2004

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]