Dưới đây là các bài dịch của Lê Vũ Hoàng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tặng Vũ Cao huynh (Tào Mạt): Bản dịch của Lê Vũ Hoàng

Nhà thơ chẳng khác lão nhà nông
Còn Núi Ðôi sừng sững đến cùng
Chân đất dù đường xa hiểm trở
Coi vườn hoa ngắm cứ thong dong

Ảnh đại diện

Ký Tô chủ nhân (Phan Đình Phùng): Bản dịch của Lê Vũ Hoàng

Bác vốn họ Tô, tôi họ Phan
Bác nhà non Lạp, tôi Tùng san
Không dưng binh lửa nên may gặp
Chuốc chén cùng nâng, chúc vạn an

Ảnh đại diện

Cảm tác (Phan Đình Phùng): Bản dịch của Lê Vũ Hoàng

Kinh thành ngoái lại mà trông
Xót vua đau nước, mắt rưng lệ nhoà
Quyền gian một mực xúi hoà
Để người trung nghĩa biết là làm sao
Thay mặt mới, khác vương hầu
Non sông đổi chủ còn đâu của mình
Con em dòng dõi vắng tanh
Xa xa những ngóng non Bình, khôn an

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]