Xạc xào lá rụng sân nhà
Qua cơn bệnh tật nước da hồng hào
Trời đất tư văn trọng đào
Nước non thu đẹp gợi vào ý thơ
Soi gương thấy tóc bạc phơ
Nhìn mình danh hão, nhọc phờ tấm thân
Nhớ quê luống cúc tần ngần
Đêm đêm mơ thấy quây quần xứ quê


Nguồn: Báo Người cao tuổi, số ngày 4-10-1999