Mù sương bác nông phu chân vòng kiềng dắt bò
Chậm bước ra đi trong sương mù mùa thu
Đang che khuất những xóm nghèo xấu hổ

Chân bước miệng ngân nga
Bài ca về tình yêu và lòng bội bạc
Chuyện nhẫn thề chuyện trái tim tan nát

Ôi! Mùa thu mùa thu đã giết chết mùa hè
Giữa sương mù hai bóng xám ra đi.