Thu phong thổi hề, mây trắng bay,
Cỏ cây vàng rụng hề, nhạn xuôi nam.
Lan có đẹp hề, cúc có thơm,
Nhớ giai nhân hề, chẳng thể quên,
Chơi lâu thuyền hề sang sông Phần,
Ngang giữa dòng hề, động khói sông,
Tiêu, trống vang hề, khua chèo ca,
Vui càng lắm hề, tình càng đau,
Trẻ tráng bao lâu hề, luống đã già!