CẢM TÁC

Nam nhi phùng địch thủ
Quá khứ đả thương đầu
Hiện tiền song thảo mộ
Hương hoả vãng lai thân.


Người dịch: Lâm Chiêu Đồng
Nguồn:
http://kimdieuhuong.vnweblogs.com/post/1117/31111