Dưới đây là các bài dịch của Lâm An (PDBN). Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tiểu trùng sơn (Nhạc Phi): Bản dịch của Lâm An (PDBN)

Dế lạnh vỉ van suốt đêm thâu
Chợt tỉnh ngàn dặm cơn mộng sâu
Canh ba đã vẳng
Bên thềm một bóng quẩn quanh bước
Dáng người trầm mặc
Ngoài mành trăng treo ánh vằng vặc.

Công danh đánh vật bạc đầu râu
Thông tre cằn cỗi núi xưa sầu
Gian nan nẻo về
Nỗi lòng mong gửi cung đàn xa
Tri âm mấy kẻ!
Tơ huyền đứt đoạn có ai nghe?

Ảnh đại diện

Tầm ẩn giả bất ngộ (Giả Đảo): Bản dịch của Lâm An (PDBN)

Dưới tán tùng hỏi Nhóc,
Thưa: Thầy em hái thuốc
Quanh quẩn trong non này,
Mây mù lối chẳng thuộc!

Ảnh đại diện

Chiếu vấn sơn trung hà sở hữu phú thi dĩ đáp (Đào Hoằng Cảnh): Bản dịch của Lâm An (PDBN)

Nước non Ta ở có gì?
Mây vương chót đỉnh, đến đi bời bời.
Chỉ riêng có thể xem chơi,
Làm sao nắm giữ tặng người cùng vui!

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]