Dưới đây là các bài dịch của Kiều Văn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Khốc Chân tướng quân (Phan Bội Châu): Bản dịch của Kiều Văn

Sói lang giống khác tanh lợm đất,
Đấu với quân thù: cánh tay đơn.
Gươm mấy chục năm, hồn sông núi,
Gió mấy trăm trận, lính cha con.
Nước dù chìm đắm, lòng chẳng nhụt,
Đầu vẫn chưa rơi, giặc kinh hồn.
Đến chót mới hay người hào kiệt,
Thẳm xa tiếng hổ vọng nước non.

Ảnh đại diện

Sơn giá cô (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Kiều Văn

Ơi chim đa đa núi,
Sớm sớm chiều chiều kêu, kêu mãi.
Khi sương trắng xoá, gió não nề.
Vàng vọt đồi tranh chiều thu muộn,
Lạnh lùng trăng xế núi trúc tre.
Cây núi có cành, sao không đỗ?
Ruộng cày có thóc sao không ăn?
Văng vẳng đưa chẳng khoan chẳng nhặt
Vào lòng thuyền, nơi gác vắng, tiếng buồn tênh!
Khách lưu đày nằm nhớ quê trằn trọc,
Bồng con thơ, gái goá đứng bàng hoàng.
Ơi đa đa,
Mi ở nơi đất mẹ
Sống không rời tổ, chẳng lìa đàn,
Cớ sao khổ, ra rả kêu tới sáng?
Kêu tới sáng
Cho người phương bắc sầu lai láng,
Chỉ người nam, nghe quen mãi, dửng dưng...

Ảnh đại diện

Ngọc giai oán (Lý Bạch): Bản dịch của Kiều Văn

Thềm ngọc, sương trắng đọng
Hơi đêm thấm vớ xinh
Rèm thuỷ tinh vội hạ
Ngắm trăng thu lung linh

Ảnh đại diện

Ngô vương mỹ nhân bán tuý (Lý Bạch): Bản dịch của Kiều Văn

Gió lộng hồ sen ngát điện hương
Cô Tô vui mở tiệc Ngô vương
Tây Thi say múa thân mềm mại
Cười tựa bên song ngả xuống giường

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Kiều Văn

Người xưa cưỡi hạc vàng đi mất
Trơ lầu Hoàng Hạc chốn này thôi
Hạc vàng một đi không trở lại
Mây trắng ngàn năm man mác trôi
Sông tạnh Hán Dương cây tăm tắp
Cỏ thơm Anh Vũ bãi bời bời
Chiều xuống, quê hương xưa đâu tá ?
Sóng dỡn sương buông não dạ người!


(Bản dịch dựa trên bản dịch của Khương Hữu Dụng)
Ảnh đại diện

Ô thê khúc (Lý Bạch): Bản dịch của Kiều Văn

Đài Cô Tô khi cò chiều về đậu
Trong cung Ngô vua say đắm Tây Thi
Khúc ca Ngô, điệu múa Sở li bì
Núi xanh sắp ngậm mặt trời quá nửa
Tên bạc hồ vàng giọt đầy thêm nữa
Thoắt trăng thu đang rớt giữa triều sông
Vui nữa ư ? Trời dần ló vừng đông...

Ảnh đại diện

Viên trung thảo (Cao Bá Quát): Bản dịch của Kiều Văn

Cỏ vườn, tên chẳng rõ,
Hao đỏ cháy bên thềm.
Có sắc, được người chuộng,
Không hương, đời lãng quên...
Cành mọc, vẻ xuân đượm,
Quả ra, chẳng thể ăn!
Nét thanh cao riêng giữ,
Xui ta luống thở than!

Ảnh đại diện

Thu khuê (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Kiều Văn

Vì ai, thương nhớ dậy nguồn cơn ?
Sơn phấn gượng tô, lạnh thấu hồn.
Dằng dặc mối sầu lòng chinh phụ,
Hoa đèn mấy bận bói cô đơn...

Ảnh đại diện

Đề ngự bình hoạ đồ kỳ 3 - Tam cố thảo lư (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Kiều Văn

Trên gối, biết ai vua, ai giặc,
Bỗng trang hoàng tộc viếng lều con.
Ai hay chỉ một giờ tâm sự,
Được giang sơn năm chục năm tròn?

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]