Lòng ta chôn một mối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu
Tình tuyệt vọng nổi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay
Hỡi ơi người đó ta đây
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân
Dẫu ta đi trọn đường trần
Chuyện riêng nào dám một lần hé môi
Người dù ngọc nói hoa cuời
Nhìn ta như thể nhìn người không quen
Đừong trần lặng lẽ bước tiên
Nào hay chân đạp lên trên khối tình
Một niềm tiết liệt đoan trinh
Xem thơ nào biết có mình ở trong
Ngập ngừng lòng lại hỏi lòng
Người đâu tả ở mấy dòng thơ đây.