Ngày này năm xưa còn gặp mặt
Người ngắm hoa đào rực ánh hồng
Chẳng biết người đi nơi nào nữa
Hoa đào vẫn cười giữa gió xuân