Lớp một ơi, lớp một!
Đón em vào năm trước;
Năm nay lên lớp hai,
Gửi lời chào, tiến bước!

Phấn, bảng, sổ gọi tên,
Theo chúng em cùng lên
Chúng em dần lớn mãi,
Bàn ghế cùng lớn thêm,

Chúng em chơi thân mật
Yêu thương cả mọi người,
Đứa bạn em yêu nhất
Cũng cùng lên lớp hai.

Còn cô giáo thân mến
Cô sẽ xa chúng em?
Không, cô yêu chúng em,
Cô cũng lên lớp chứ.

Thế là cùng vui vẻ
Chúng em tiến bước đều,
Cùng cả trường cả lớp,
Cùng Tổ quốc thân yêu!

Lớp một ơi, lớp một!
Đón em vào năm trước,
Năm nay lên lớp hai,
Gửi lời chào, tiến bước!