Dưới đây là các bài dịch của Khánh Linh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Khúc giang đối tửu (Đỗ Phủ): Bản dịch của Khánh Linh

Ngoài vườn thượng uyển ngắm sông trôi
Điện ngọc lung linh chẳng muốn hồi
Lác đac đào lê từng cánh rụng
Tưng bừng yến nhạn liệng thành đôi
Niềm vui đã bỏ bình không thoả
Diện kiến còn đang ngại thói đời
Mải chốn quan trường xa cố quận
Sương cài tóc việc vẫn chưa thôi !

Ảnh đại diện

Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Khánh Linh

Hạt Móc trong rừng đã xác xơ
Non cao ảm đạm phủ sương mờ
Đầu sông nước chảy trời khoan khoái
Cửa ải mây guồng gió ngẩn ngơ
Cúc trổ vườn xưa còn đẫm lệ
Thuyền neo bến cũ vẫn mong chờ
Muôn nơi thước giục người may áo
Rộn rã khua chày Bạch Đế mơ !

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]