Dưới đây là các bài dịch của Huyền Lâm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 1 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Huyền Lâm

Mưa lạnh sông dài đêm đến Ngô
Sáng ra tiễn khác núi chơ vơ
Lạc Dương bạn cũ ai thăm hỏi
Rằng vẫn lòng băng tựa ngọc hồ.

Ảnh đại diện

Khúc giang kỳ 2 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Huyền Lâm

Mỗi buổi tan chầu ‘cố’ áo xuân
Bến sông say khướt mới quay lưng
Mấy ai nợ rượu mà không thiếu?
Bảy chục xưa nay hiếm kẻ từng
Bươm bướm vờn hoa thoang thoáng hiện
Chuồn chuồn giỡn nước mãi không ngưng
Tháng năm cảnh vật luôn thay đổi
Hà cớ chi ta chẳng hưởng mừng...

Ảnh đại diện

Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch): Bản dịch của Huyền Lâm

Đầu giường trăng sáng chiếu
Thấy đất ngỡ sương dày
Ngước đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ chốn quê.

Ảnh đại diện

Mạch thượng tặng mỹ nhân (Lý Bạch): Bản dịch của Huyền Lâm

Vó ngựa giẫm bừa lên xác hoa
Ngũ vân roi chạm vụt tay ra
Vén rèm mỹ nữ cười tay chỉ
Nhà thiếp hồng lầu kia chốn xa.

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Huyền Lâm

Năm trước, ngày nay trước cổng nầy
Hoa đào, mặt ngọc đỏ hây hây
Bây giờ người ấy về đâu nhỉ?
Chỉ cánh hoa đào trong gió lay.

Ảnh đại diện

Lũng Tây hành kỳ 2 (Trần Đào): Bản dịch của Huyền Lâm

Liều giết Hung Nô chẳng ngại thân
Năm ngàn tử sĩ táng Hồ trần
Đống xương trắng cả bờ Vô Định
Mà ở phòng xuân mộng cố nhân

Ảnh đại diện

Hoạ tả ty Trương viên ngoại tự Lạc sứ nhập kinh trung lộ tiên phó Trường An phùng lập xuân nhật tặng Vi thị ngự đẳng chư công (Tôn Địch): Bản dịch của Huyền Lâm

Chợt thấy trong mây cánh nhạn về
Một cành hoa nở chốn sơn khê
Bên sông dìu dịu thơm mùi cỏ
Ngọn gió chờ mai rụng trở về
Thủ Hiến trong cung vang giọng hát
Xuân Khanh thi hoạ rất đê mê
Nghe nơi Đông Các đang chiêu mộ
Chắc lắm tài nhân tụ hội về

Ảnh đại diện

Trừ dạ tác (Cao Thích): Bản dịch của Huyền Lâm

Quán trọ đèn khuya giấc chẳng tròn
Cớ sao lòng khách lại buồn hơn
Quê hương ngàn dặm lòng nhung nhớ
Lại một năm sầu tóc bạc sương

Ảnh đại diện

Tả thiên chí Lam Quan thị điệt tôn Tương (Hàn Dũ): Bản dịch của Huyền Lâm

Sáng dâng tờ sớ trước Hoàng Cung
Chiều bị Triều Châu tám vạn trùng
Lòng muốn vua trừ bao tác tệ
Thân già chẳng quản phút lâm chung
Mây giăng Tần Lĩnh nhà đâu nhỉ
Tuyết phủ Lam Quang ngựa ngập ngừng
Cháu có đến đây tìm chỉ thấy
Bên dòng chướng khí nắm tàn xương.

Ảnh đại diện

Đề Trường An tửu tứ bích kỳ 3 (Chung Ly Quyền): Bản dịch của Huyền Lâm

Sao chán cuộc vui rộn nói cười
Nghĩ về loạn lạc chỉ buồn thôi
Xưa nay đếm thử trong thiên hạ
Bao kẻ hưởng nhàn hỏi mấy ai?

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối