Dưới đây là các bài dịch của Hoa Bằng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Hương thôn tứ nguyệt (Ông Quyển): Bản dịch của Hoa Bằng

Xanh mượt đồng cao trắng xoá sông
Trong mưa khói tỏa, tiếng quyên lồng
Tháng tư làng xóm ai nhàn rỗi
Vừa dứt tằm tơ lại cấy trồng.

Ảnh đại diện

Hoá Châu tác (Trương Hán Siêu): Bản dịch của Hoa Bằng

Ngoảnh lại năm mây phủ đế đô,
Hồn tàn bao xiết khổ bơ vơ.
Thôi đành cõi rậm vùi xương bệnh,
Cây cỏ chung sầu cũng hoạ thơ.


Nguồn:
1. Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
2. Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Ảnh đại diện

Sắc không (Lê Thị Ỷ Lan): Bản dịch của Hoa Bằng

Sắc là không, không tức sắc,
Không là sắc, sắc tức không.
Sắc không đều chăng quản,
Mới khế hợp chân tông.

Ảnh đại diện

Ký hận cổ ý kỳ 1 (Cao Bá Quát): Bản dịch của Hoa Bằng

Cỏ bồng lìa gốc liễu tơ bay,
Chưa chết xa nhau lời đắng cay!
Hạc lẻ gương chưa mờ chiếc bóng.
Non xa ngấn đã rạn đôi mày.
Dòng thơ oán hận lệ hòa máu,
Chén rượu phân kì hồn dễ say.
Tưởng tự chia tay nơi quán trọ,
Mấy hồi mưa gió ủ thôn tây.

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]