Dưới đây là các bài dịch của Hi Bá. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nguyệt dạ (Lưu Phương Bình): Bản dịch của Hi Bá

Cânh khuya trăng dõi trong nhà
Bác đẩu ngang hiên, Nam đẩu tà
Mới biết đêm nay xuân ấm áp
Côn trùng kêu thấu mé song sa


Dịch 1969.
Ảnh đại diện

Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch): Bản dịch của Hi Bá

Ánh trăng dãi trước giường
Ngỡ là đất phủ sương
Ngẩng đầu nhìn trăng tỏ
Cúi đầu nhớ cố hương

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]