Dưới đây là các bài dịch của Hi Đạm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Linh Sơn nhất thụ mai kỳ 2 (Sương Nguyệt Anh): Bản dịch của Hi Đạm

Một áng hương trinh thoảng tuyệt vời,
Bụi nhơ, mình sách cách xa khơi.
Vừa phô kính ngọc sương mai đẫm,
Đã trải lòng thơm nắng quái phơi.
Hồng tía tin xuân không góp mặt,
Tuyết sương tiết lạnh dễ trêu ngươi.
Dặm ngàn tri kỷ duyên may gặp,
Một nhánh tình sâu gửi gắm ai.

Ảnh đại diện

Linh Sơn nhất thụ mai kỳ 1 (Sương Nguyệt Anh): Bản dịch của Hi Đạm

Ngọc, quỳnh cốt cách vốn trời ban,
Đất tịnh, trơ vơ lánh thế gian.
Ấp áp hương đầm xuân buổi sớm,
Lạnh lùng bóng nhạt nguyệt đêm tàn.
Nghĩ thân ánh tuyết hơi sương đượm,
Thương kẻ hài sương gót tuyết chan.
Mến cảnh, nước non xa chớ ngại,
Cùng lên ngâm vịnh tứ xuân tràn.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]