Cổng này năm ngoái cũng hôm nay
Má thắm, đào hoa sánh ửng hồng
Má thắm chẳng biết đâu rồi nhỉ?
Đào hoa còn tếu gió xuân đây.