Dưới đây là các bài dịch của Hồng T. Trân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bốc toán tử (Lý Chi Nghi): Bản dịch của Hồng T. Trân

Thiếp đứng ở đầu sông
Chàng đứng ở cuối sông
Cùng uống chung một dòng
Chờ chàng đã hoài công
Nước khi nào ngừng chảy
Hận này đến bao nguôi
Nguyện lòng chàng như thiếp
Trọn đời không phai phôi

Ảnh đại diện

Kim lũ y (Đỗ Thu Nương): Bản dịch của Hồng T. Trân

Trách chàng yêu áo lụa vàng
Bỏ quên một thuở hoàng hoa tháng ngày
Hái hoa phải hái liền tay
Cớ sao cứ để hoa tàn cành không?

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]