Dưới đây là các bài dịch của Hồ Bạch Thảo. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Độ An Hải nhập Long Biên (Thẩm Thuyên Kỳ): Bản dịch của Hồ Bạch Thảo

Nghe đồn Giao Chỉ nơi này,
Người Nam có tục lấy dùi xuyên hông.
Bốn mùa, lạnh ít về đông,
Tiết trời nóng nực sáng trong xế chiều.
Úy Ðà riêng cõi thiết triều,
Ngao du Ông Trọng, viếng nhiều suối khe.
Làng nông trù mật cửa nhà,
Ngư dân cá muối ông cha nối đời.
Ðua vui chim trĩ múa chơi,
Tướng Hán mãi ngắm diều rơi xuống hồ.
Núi cao, Bắc đẩu lững lờ,
Gió hiu hiu thổi, tràn bờ nước lên.
Xa nhà đã mấy tháng liền,
Ðầu bù tóc rối liên niên dãi dầu.
Vận trời! em út nơi đâu?
Vợ con chia cắt phó cầu ông xanh.
Buồn vương nhiễu giấc mộng lành,
Niềm đau chứa chất bệnh hành chiếc thân.
Nước mắt trút cả thành sầu,
Tấm lòng trong sạch sao chưa thấu trời!

Ảnh đại diện

Nhập Quỷ Môn quan (Thẩm Thuyên Kỳ): Bản dịch của Hồ Bạch Thảo

Xưa nghe Chướng Giang hiểm
Nay đến Quỷ Môn quan
Ðất đai không kẻ ở
Người đi hiếm hồi hoàn
Từ ngày bỏ kinh khuyết
Sắc diện luống suy tàn
Trú đêm nơi gió cát,
Ngày vượt núi băng ngàn
Ngựa nguy nơi cao cốc
Thuyền hiểm chốn ghềnh loan
Người hỏi nơi ta đến
Bách Việt hướng tây nam

Ảnh đại diện

Lữ ngụ An Nam (Đỗ Thẩm Ngôn): Bản dịch của Hồ Bạch Thảo

Ðất Giao tiết trời lạ.
Lạnh trễ, nóng tới mau.
Giữa đông trái rừng chín,
Tháng giêng hoa đơm màu,
Lắm mưa, mây giăng mắc.
Sương đổ, sấm rền sau.
Xa nhà hàng vạn dặm,
Về thôi, khách khẩn cầu.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]